Mamak Kızılca Gökçeyurt ve Ortkaöy 1/25000 ve 1/5000 NİP Değişikliği

Ana Sayfa » Ankara Emlak » Mamak Kızılca Gökçeyurt ve Ortkaöy 1/25000 ve 1/5000 NİP Değişikliği
Mamak Kızılca Gökçeyurt ve Ortkaöy 1/25000 ve 1/5000 NİP Değişikliği
    T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
                BELEDİYE MECLİSİ
Karar No:652                                                                                                                      13.04.2016
            K
A R A R
Mamak İlçesi
Kızılca, Gökçeyurt ve Ortaköy Mahalleleri 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar
plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.03.2016
tarih ve 1665 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2016 tarihli
toplantısında okundu.
  
Konu üzerinde yapılan
görüşmelerden sonra; Kızılca, Gökçeyurt ve Ortaköy
Mahallerini kapsayan Mamak Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 gün ve 66 sayılı
kararı ile uygun görülen, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2015 tarih 1427 sayılı
kararı ile onaylanan yaklaşık 1400 ha alanda konut alanları (E:1.60), alt
merkezler, eğitim kampusu ve üniversite alanı öngörülen 1/25000 ve 1/5000
ölçekli nazım imar planlarına askı süresi içerisinde Votorantim Çimento AŞ.’nin
28.10.2015 gün ve 19319 sayılı dilekçesi, Teiaş’ın 09.11.2015 gün 19970 evrak
nolu  yazısı ile yapılan itirazlar ve 3
adet talep dilekçesinin değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına sunulduğu,
Onaylı
plana ait 06.10.2015-05.11.2015 tarihleri arasında yasal askı sürecinde itiraz
nitelikli 1 adet dilekçe, kurum talebi ve yasal ilan süreci dışında gelen 3
adet talebin bulunduğu, İtirazlara ilişkin;
1. Dilekçe  ile 
Gökçeyurt-Nenek  de  bulunan 
sicil  81466 ruhsat numaralı
taş  ocağında madencilik faaliyetlerinin
yapıldığı, işletme ruhsat ve izni bulunduğu, faaliyeti devam eden maden
sahasının   dikkate   alınarak   
1/25000   ve    1/5000  
ölçekli   nazım   imar  
planlarının   yeniden
düzenlenmesinin istendiği,
2.
TEİAŞ tarafından yapılması planlanan 154kV Ankara-Kırıkkale E.İ.H. güzergahının
planlara işlenerek, hat güzergahlarının mülkiyet kamulaştırması yapmayı öngörmeyecek
şekilde düzenlenmesi talep edildiği,
Talep dilekçelerine ilişkin;
Yasal
ilan süreci dışında gelen dilekçeler ile Gökçeyurt mahallesinde Hazine adına
kayıtlı 119.500 m² yüzölçümlü ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen 1450 nolu
parselin “Ağaçlandırılacak Alan” 
olarak imar planında ayrılması talep edildiği,
Söz
konusu itirazların 1/25000 ölçekli nazım imar planı şematik olması nedeniyle
1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin olduğu, 1/25000 plan yönünden itirazların
reddinin uygun olacağı, itirazların uygun görülmesi halinde 1/5000 ölçekli
nazım imar planında ruhsat sahasının bulunduğu bölgenin “ağaçlandırılacak
alan” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan sosyal donatı alanlarının alanın
kuzeyindeki konut bölgesine taşınmasının uygun olacağı, ENH bulunan alanların
park alanı şeklinde düzenlendiği, mevcut kullanımlara denk gelen (konut,
ticaret ve skt) alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında çekme
mesafelerinin düzenlenmesi şekli ile tadilat yapılması gerektiği, diğer
taleplerin kabul edilmesi halinde 50m.lik yolun güzergahının değişerek plan
kurgusunun bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiği, 
1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin itirazların
nazım imar planına aktarılmasına yönelik eş zamanlı karar alınması Taş Ocağı
alanının ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesi ve diğer itirazların aynen
kabulünün uygun olacağı görüş ve kanaatine varıldığı,
Hususları
tespit edilmiş olup, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli imar nazım imar plan
değişikliğine yapılan itirazların ve talep dilekçelerinin imar görüşleri
doğrultusunda  “tadilen onayı”na ilişkin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Meclis 1. Başkan V.                                         Katip                                                     Katip

Ali İhsan
ÖLMEZ                              Cafer
Tayyar ALTUĞ                            Nurdan ÇOBAN                    

Mamak Kızılca Gökçeyurt ve Ortkaöy 1/25000 ve 1/5000 NİP Değişikliği - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

 • This Is A Custom Widget

  This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
 • ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

  RASTGELE İÇERİKLER

  Daha iyi bir gelecek için On Altın Kural Milli klavyemiz tescillendi. E Klavye. Tripadvisor ‘ e bakmadan bir yere gitmeyin. Kamu Personeli Alım İlanları Facebook hesap silme nasıl yapılır ? Ethereum başarısı ve gerçeği

  FACEBOOK'TA BİZ

  Hoşgeldiniz

  mmavis.com I Kişisel Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır

  Translate »